Alimenty na byłego małżonka – kiedy przysługują?

Alimenty na byłego małżonka – kiedy przysługują?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Wiele osób jest przekonanych, że obowiązek alimentacyjny dotyczy jedynie rodziców, którzy muszą spełniać określone świadczenia pieniężne na rzecz swoich dzieci. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości jest to o wiele szerszy obowiązek, niekiedy dotyczący także byłych małżonków. Kiedy więc po rozwodzie można ubiegać się o alimenty od byłego partnera? Jak długo można korzystać z tego uprawnienia?

Kiedy byłemu małżonkowi należą się alimenty?

Adwokat od alimentów we Wrocławiu wskazuje, że odpowiedzi na pytanie, kiedy byłemu małżonkowi należą się świadczenia alimentacyjne, trzeba szukać w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nimi, aby zdobyć takie alimenty, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze należą się one tylko temu małżonkowi, który nie został uznany wyłącznie winnym rozpadu pożycia. Tym samym były partner, może się ubiegać o alimenty od swojego dawnego współmałżonka, nawet wtedy, gdy sąd stwierdził, że przyczynił się on do rozpadu pożycia.

W sprawach, w których każdy z małżonków przyczynił się do rozpadu związku, alimenty należą się tylko temu z byłych małżonków, który znalazł się w niedostatku. Takiemu małżonkowi należą się świadczenia alimentacyjne odpowiadające usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z tego względu wysokość alimentów w przypadku byłych małżonków zawsze jest uzależniona od okoliczności danego przypadku.

Wyłączna wina małżonka a obowiązek alimentacyjny

Kwestia alimentów po rozwodzie nieco inaczej przekłada się w przypadkach, gdy za wyłącznie winnego rozpadu pożycia został uznany tylko jeden z małżonków. Kancelaria adwokacka we Wrocławiu często zajmuje się takimi przypadkami. Trzeba pamiętać, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej partnera niewinnego, sąd na żądanie żony lub męża niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb partnera niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Tym samym małżonek, który nawet w najmniejszym stopniu nie jest winny rozpadu pożycia, może w wiele prostszy sposób uzyskać alimenty od swojego byłego współmałżonka. Wystarczy, że wykaże, iż w wyniku rozwodu znacząco pogorszyła się jego sytuacja materialna.

Jak długo można ubiegać się o alimenty po rozwodzie?

Warto podkreślić, że prawo do ubiegania się o alimenty po rozwodzie zawsze wygasa wraz z zawarciem nowego małżeństwa. Oczywiście wtedy uprawnienie to traci tylko ten z byłych partnerów, który wstąpił w kolejny związek małżeńskich. Ponadto, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Redakcja

Polecane:

Z jakich elementów składa się serwis obiadowy?

Z jakich elementów składa się serwis obiadowy?

Hair cycling – co warto wiedzieć na temat tej rutyny pielęgnacyjnej?

Hair cycling – co warto wiedzieć na temat tej rutyny pielęgnacyjnej?

Odkrywając Świat Nasadek Termowizyjnych: Jak Mogą One Zmienić Twój Punkt Widzenia

Odkrywając Świat Nasadek Termowizyjnych: Jak Mogą One Zmienić Twój Punkt Widzenia

Wpływ Podsłuchów na Współczesne Społeczeństwo

Wpływ Podsłuchów na Współczesne Społeczeństwo