Jak Wynająć Mieszkanie od Spółdzielni

Jak Wynająć Mieszkanie od Spółdzielni

Czytelniku!
Prosimy pamiętać, że wszelkie porady i informacje wprowadzone na naszej witrynie nie zastępują osobistej konsultacji ze fachowcem/profesjonalistą. Korzystanie z informacji zawartych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z profesjonalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawcy naszego portalu nie ponoszą winy za wykorzystanie informacji umieszczanych w serwisie.

Wynajmowanie Mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej: Krok po Kroku
Wynajmowanie mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej to proces, który wymaga precyzji, znajomości zasad oraz odpowiednich kroków. W niniejszym artykule przedstawiamy kompleksowy przewodnik, jak wynająć mieszkanie od spółdzielni w sposób efektywny i bezproblemowy.

1. Rozpoznanie Ofert:
Pierwszym krokiem w wynajmowaniu mieszkania od spółdzielni jest skrupulatne przeszukanie dostępnych ofert. Spółdzielnie często posiadają bazy danych z aktualnie dostępnymi mieszkaniami. Znalezienie odpowiedniego mieszkania zgodnego z preferencjami wymaga uwzględnienia takich kryteriów jak lokalizacja, powierzchnia, liczba pokoi czy cena.

2. Składanie Wniosku:
Gdy już znaleziono interesujące mieszkanie, czas złożyć wniosek do spółdzielni. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane dane osobowe oraz finansowe. W tym miejscu warto zaznaczyć, że spółdzielnia może wymagać przedstawienia zaświadczenia o dochodach lub innych dokumentów potwierdzających zdolność finansową.

3. Ocena Wniosku:
Spółdzielnia przeprowadza proces oceny wniosku, weryfikując zdolność finansową i ewentualnie sprawdzając historię najemcy. Na tym etapie istotne jest posiadanie dokumentów potwierdzających stabilność finansową oraz referencji od poprzednich najemców.

4. Podpisanie Umowy:
Po pozytywnej ocenie wniosku, następuje podpisanie umowy najmu. Umowa ta precyzuje warunki najmu, takie jak wysokość czynszu, terminy płatności, zasady użytkowania mieszkania oraz obowiązki najemcy i spółdzielni.

5. Opłaty Początkowe:
Przed rozpoczęciem najmu, często należy uiścić opłaty początkowe, takie jak kaucja zwrotna oraz pierwszy czynsz. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla spółdzielni przed ewentualnymi uszkodzeniami mieszkania czy zaległościami w płatnościach.

6. Odbiór Mieszkania:
Przed faktycznym wprowadzeniem, zaleca się przeprowadzenie odbioru technicznego mieszkania. Na tym etapie warto zwrócić uwagę na ewentualne niedociągnięcia czy uszkodzenia, które należy zgłosić spółdzielni w celu naprawy.

7. Codzienne Utrzymanie:
Podczas trwania najmu, obowiązkiem najemcy jest codzienne utrzymanie mieszkania oraz przestrzeganie regulaminu spółdzielni. Regularne opłaty czynszu oraz ewentualne koszty dodatkowe, takie jak opłaty za media czy remonty wspólnych części budynku, są również częścią codziennego utrzymania.

8. Zakończenie Najmu:
Przed zakończeniem najmu, ważne jest zgłoszenie takiej decyzji spółdzielni w odpowiednim terminie. Kiedy najemca opuszcza mieszkanie, spółdzielnia przeprowadza odbiór, weryfikując stan techniczny i ewentualne uszkodzenia. Pozytywny odbiór umożliwia zwrot kaucji.

Podsumowanie:
Wynajmowanie mieszkania od spółdzielni to proces wymagający staranności i przestrzegania procedur. Kluczowym jest znalezienie odpowiedniego mieszkania, złożenie kompletnego wniosku, podpisanie umowy oraz przestrzeganie regulaminu podczas trwania najmu. Dbałość o codzienne utrzymanie oraz odpowiednie zakończenie najmu stanowią o sukcesie tego procesu. Pamiętajmy, że wynajem mieszkania od spółdzielni może być korzystnym rozwiązaniem dla wielu osób, zapewniając pewność i stabilność na rynku nieruchomości.

Czy wynajmowanie mieszkania od spółdzielni jest opłacalne?

Wynajmowanie mieszkania stanowi nieodzowny element życia współczesnego człowieka. Coraz częściej rozważamy różnorodne opcje, w tym także wynajmowanie od spółdzielni mieszkaniowej. Czy jednak jest to naprawdę opłacalna decyzja? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu z perspektywy ekonomicznej oraz praktycznej.

Opłacalność wynajmowania mieszkania od spółdzielni
zależy od wielu czynników. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę koszty początkowe. Wynajmując mieszkanie od spółdzielni, często musimy uiścić tzw. kaucję oraz opłatę wpisową. Choć mogą być one niższe niż w przypadku wynajmu od prywatnych właścicieli, to i tak stanowią pewien wydatek na początek. W dłuższej perspektywie jednak, korzystanie z usług spółdzielni może okazać się bardziej opłacalne.

Koszty miesięczne
to kluczowy aspekt analizy opłacalności. W przypadku wynajmu od spółdzielni, płacimy czynsz, który obejmuje zarówno koszty utrzymania budynku, jak i ewentualne remonty czy modernizacje. Warto zwrócić uwagę, że spółdzielnie często mają bardziej stabilne ceny czynszów niż prywatni wynajmujący, co może skutkować mniejszymi wahaniem kosztów miesięcznych. Kolejnym istotnym aspektem jest utrzymanie nieruchomości.

Spółdzielnie zazwyczaj dbają o regularne konserwacje i remonty wspólnych przestrzeni oraz instalacji. Dzięki temu mieszkańcy unikają dodatkowych kosztów napraw czy modernizacji, które w przypadku wynajmu od prywatnych właścicieli mogłyby spoczywać na ich barkach. To z pewnością wpływa na długoterminową opłacalność. Wynajmując od spółdzielni, możemy również skorzystać z dodatkowych udogodnień.

Wspólne tereny zielone, place zabaw, czy sale rekreacyjne to elementy, które mogą zwiększyć atrakcyjność danego miejsca i wpłynąć na komfort życia. Chociaż oczywiście tego rodzaju udogodnienia mogą być dostępne również w przypadku wynajmu od prywatnych właścicieli, to spółdzielnie często inwestują w takie infrastruktury w większym stopniu. Warto również wspomnieć o stabilności wynajmu. Spółdzielnie zazwyczaj oferują dłuższe umowy najmu, co może zapewnić większą pewność co do miejsca zamieszkania na przyszłość. Wynajmując od prywatnych właścicieli, umowy często bywają krótsze, co może generować niepewność i konieczność częstych przeprowadzek.

Podsumowując, opłacalność wynajmowania mieszkania od spółdzielni jest kwestią wieloaspektową. Pomimo początkowych kosztów, długoterminowo może to okazać się korzystne z ekonomicznego oraz praktycznego punktu widzenia. Stabilność cen czynszów, dbałość o utrzymanie nieruchomości oraz dostęp do dodatkowych udogodnień to czynniki, które zwiększają atrakcyjność tej formy wynajmu. Warto zatem dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości finansowe przed podjęciem ostatecznej decyzji.

jak wynająć mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej

Proces wynajmowania mieszkania od spółdzielni krok po kroku

Wynajmowanie mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej jest skomplikowanym procesem, który wymaga dokładnej znajomości procedur oraz przestrzegania określonych etapów. W niniejszym artykule omówimy krok po kroku cały proces wynajmu mieszkania od spółdzielni, uwzględniając istotne aspekty techniczne i formalności.

Krok 1: Wybór mieszkania
Pierwszym krokiem jest wybór mieszkania, które spełnia Twoje wymagania. Przeglądaj oferty dostępne w spółdzielni oraz zaznajom się z dostępnymi lokalizacjami, metrażem i układem pomieszczeń. To kluczowe, aby wybrać mieszkanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Krok 2: Składanie wniosku
Po znalezieniu wymarzonego mieszkania, składasz oficjalny wniosek w spółdzielni. Wniosek ten zawiera informacje takie jak dane osobowe, źródło dochodu, liczba osób zamieszkujących oraz inne dokumenty potwierdzające Twoją zdolność finansową.

Krok 3: Weryfikacja zdolności finansowej
Spółdzielnia przeprowadza weryfikację Twojej zdolności finansowej. Analizuje historię kredytową, dochody oraz zobowiązania finansowe. To istotny etap, ponieważ spółdzielnia musi mieć pewność, że będziesz w stanie opłacać czynsz miesięczny.

Krok 4: Podpisanie umowy
Po pomyślnej weryfikacji zdolności finansowej, spółdzielnia proponuje Ci umowę najmu. Umowa ta określa warunki najmu, takie jak okres trwania umowy, wysokość czynszu, terminy płatności oraz obowiązki wynajmującego i najemcy. Przed podpisaniem dokładnie przeczytaj umowę i zapytaj o wszelkie niejasności.

Krok 5: Wpłata kaucji i opłat
Przed przeprowadzeniem się musisz uiścić kaucję oraz ewentualne opłaty administracyjne lub inne opłaty związane z najmem. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla spółdzielni na wypadek ewentualnych uszkodzeń lub zaległości w opłatach.

Krok 6: Odbiór mieszkania
Przed przeprowadzką dokładnie sprawdź stan techniczny mieszkania. Zanotuj ewentualne uszkodzenia czy niedociągnięcia i zgłoś je spółdzielni. Wspólnie sporządźcie protokół odbioru, który będzie podstawą do ewentualnych napraw lub zmian w mieszkaniu.

Krok 7: Rozliczenia i płatności
Na bieżąco reguluj płatności związane z mieszkaniem, takie jak czynsz, opłaty za media czy ewentualne fundusze remontowe. Regularne płatności są kluczowe dla utrzymania pozytywnej relacji z spółdzielnią.

Krok 8: Zakończenie najmu
Jeśli zdecydujesz się zakończyć najem, poinformuj spółdzielnię z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z warunkami umowy. Spółdzielnia przeprowadzi odbiór mieszkania i dokładnie sprawdzi jego stan. Jeśli mieszkanie jest w odpowiednim stanie, zwróci Ci kaucję po odliczeniu ewentualnych kosztów napraw.

Podsumowanie
Wynajmowanie mieszkania od spółdzielni to proces wymagający precyzji i znajomości technicznych aspektów. Przestrzeganie powyższych kroków oraz dokładne zapoznanie się z warunkami umowy i regulaminem spółdzielni pozwoli Ci na sprawną i bezproblemową przeprowadzkę do wymarzonego mieszkania.

wynajęcie mieszkania od spółdzielni

Jakie dokumenty są potrzebne do wynajęcia mieszkania od spółdzielni?

Wynajmując mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej, kluczowym etapem jest zrozumienie kompleksowej listy dokumentów, które są niezbędne w procesie formalizacji umowy najmu. Dokumentacja ta stanowi istotny element weryfikacji i potwierdzeniu warunków najmu oraz zapewnia ochronę zarówno najemcy, jak i spółdzielni. Przygotowując się do tego procesu, warto być dobrze zorientowanym w wymaganej dokumentacji, aby uniknąć opóźnień i komplikacji.

Dokumenty tożsamości:
Podstawowym krokiem jest dostarczenie dokumentów tożsamości, takich jak ważny dowód osobisty lub paszport. Te dokumenty potwierdzają tożsamość i stanowią podstawę do ustalenia tożsamości najemcy.

Zaświadczenie o dochodach:
Spółdzielnie zazwyczaj wymagają zaświadczenia o dochodach, które potwierdzają zdolność finansową najemcy do opłacania czynszu miesięcznego. Może to być zaświadczenie o zatrudnieniu, informacje o przychodach z prowadzonej działalności gospodarczej lub dokumentacja emerytalna.

Historia kredytowa:
Przedstawienie historii kredytowej może być istotne dla spółdzielni, ponieważ może świadczyć o zdolności najemcy do terminowego regulowania płatności. To ważne, by utrzymywać dobrą historię kredytową i przedstawić ją w pozytywnym świetle.

Zaległości czynszowe:
Jeśli osoba starająca się o wynajem mieszkania miała wcześniej do czynienia z innymi spółdzielcami mieszkaniowymi, może być wymagane dostarczenie zaświadczenia o braku zaległości czynszowych lub innych opłat związanych z najmem poprzednich nieruchomości.

Referencje i rekomendacje:
Niektóre spółdzielnie mogą prosić o referencje od poprzednich najemców lub rekomendacje od pracodawców. To pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku jako solidnego najemcy.

Umowa o pracę lub umowa najmu:
Dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie, takie jak umowa o pracę, może być wymagana do oceny stabilności dochodów. W przypadku przedsiębiorców, umowa najmu może być dokumentem potwierdzającym legalność prowadzenia działalności.

Kopie dokumentów osobistych:
Wielu spółdzielni wymaga dostarczenia kopii dokumentów tożsamości, zaświadczeń i innych dokumentów. Warto przygotować zarówno oryginały, jak i kopie w celu ułatwienia procesu.

Kaucja i opłaty inicjalne:
Ostatnim istotnym elementem jest przygotowanie odpowiednich środków finansowych na kaucję oraz ewentualne opłaty inicjalne. To pomoże zabezpieczyć interesy zarówno najemcy, jak i spółdzielni. Wniosek o wynajem mieszkania od spółdzielni wymaga starannego przygotowania dokumentów oraz pełnego zrozumienia wymagań formalnych. Przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów z wyprzedzeniem, wraz z ich weryfikacją pod kątem poprawności i kompletności, umożliwi sprawną i bezproblemową realizację procesu najmu. Pamiętajmy, że każda spółdzielnia może mieć swoje indywidualne wymagania, dlatego ważne jest dostosowanie się do ich wytycznych w celu zapewnienia sukcesu w wynajmie wymarzonego mieszkania.

jak wynająć mieszkanie od spółdzielni

Koszty i opłaty związane z wynajmowaniem mieszkania od spółdzielni

Wynajmowanie mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej jest popularną opcją dla wielu osób, które poszukują stabilnego i komfortowego miejsca do zamieszkania. Przed podjęciem decyzji o wynajęciu mieszkania od spółdzielni, istotne jest zrozumienie różnych kosztów i opłat związanych z tym procesem. Oto przegląd kluczowych kosztów i opłat, które warto mieć na uwadze:

1. Czynsz miesięczny:
Czynsz miesięczny stanowi podstawową opłatę, którą lokator musi uiścić spółdzielni mieszkaniowej. Wysokość czynszu może się różnić w zależności od lokalizacji, metrażu mieszkania oraz standardu budynku. Czynsz zazwyczaj obejmuje koszty utrzymania budynku, jak również niektóre usługi, takie jak ochrona, utrzymanie terenów wspólnych czy odbieranie śmieci.

2. Opłaty eksploatacyjne:
Opłaty eksploatacyjne stanowią dodatkowe koszty związane z użytkowaniem mieszkania. Mogą obejmować opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, ogrzewania oraz wywozu śmieci. Te opłaty są zazwyczaj rozliczane na podstawie rzeczywistego zużycia i mogą ulegać wahaniom w zależności od sezonu oraz indywidualnego użytkowania.

3. Fundusz remontowy:
Spółdzielnie często pobierają opłatę na fundusz remontowy, który jest przeznaczony na przyszłe prace remontowe i modernizacyjne w budynku czy na terenie wspólnym. Ten koszt ma na celu zabezpieczenie bieżącego utrzymania nieruchomości oraz zachowanie jej atrakcyjności w dłuższej perspektywie.

4. Opłaty administracyjne:
Opłaty administracyjne obejmują koszty związane z zarządzaniem spółdzielnią oraz obsługą administracyjną. Mogą być to opłaty za obsługę biura, zarządzanie dokumentacją czy obsługę klienta. Te opłaty są zwykle stałe i mogą być pobierane co miesiąc lub na innych ustalonych zasadach.

5. Opłata za parking lub garaż:
Jeśli posiadasz samochód, istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego lub garażu od spółdzielni. To dodatkowy koszt, który warto wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli lokalizacja nie zapewnia łatwego dostępu do darmowych miejsc parkingowych. Wnioskiem jest, że wynajmowanie mieszkania od spółdzielni niesie ze sobą różnorodne koszty i opłaty. Zrozumienie tych elementów jest kluczowe dla właściwej oceny dostępności finansowej oraz podejmowania świadomych decyzji. Przed podpisaniem umowy najmu, zaleca się dokładne zapoznanie się z regulaminami spółdzielni oraz udział w spotkaniu informacyjnym, aby uniknąć nieporozumień i niespodzianek finansowych w przyszłości. Pamiętaj, że zrozumienie struktury kosztów i opłat pozwoli Ci na osiągnięcie większej klarowności w kwestii wynajmu mieszkania od spółdzielni.

wynajem mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej

Prawa i obowiązki wynajmującego w spółdzielni mieszkaniowej

W dzisiejszym dynamicznym środowisku mieszkaniowym, wynajmowanie mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej jest coraz powszechniejszym rozwiązaniem. Współdzielenie zasobów i korzystanie z infrastruktury budynku stało się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego własnościowego modelu. Jednakże, zanim przystąpisz do wynajmu takiego mieszkania, warto zdobyć pełną świadomość swoich praw i obowiązków jako wynajmujący, aby uniknąć potencjalnych konfliktów oraz zabezpieczyć swoje interesy.

Prawa Wynajmującego:

 1. Prawo do Lokalu:
  Jako wynajmujący w spółdzielni mieszkaniowej, posiadasz prawo do korzystania z wydzielonego lokalu zgodnie z umową najmu. To prawo obejmuje Twoje prawo do użytkowania przestrzeni mieszkalnej oraz korzystania z ogólnodostępnych obszarów wspólnych.
 2. Prawo do Prywatności:
  Masz prawo do prywatności i spokoju w swoim wynajmowanym lokalu. Spółdzielnia nie ma prawa ingerować w Twoją przestrzeń bez uprzedniej notyfikacji lub zgodności z umową najmu.
 3. Prawo do Opieki Technicznej:
  Spółdzielnia ma obowiązek zapewnić odpowiednie wsparcie techniczne i konserwacyjne w zakresie instalacji wspólnych oraz niezbędnych napraw w Twoim lokalu. W razie awarii, masz prawo do zgłoszenia i oczekiwania na naprawę.

Obowiązki Wynajmującego:

 1. Obowiązek Płacenia Czynszu:
  Zgodnie z umową najmu, jesteś zobowiązany regularnie płacić ustalony czynsz na rzecz spółdzielni. Czynsz może obejmować opłaty za utrzymanie budynku, wywóz śmieci, media wspólne i inne usługi.
 2. Obowiązek Zachowania Porządku:
  Jako wynajmujący, masz obowiązek utrzymywać swoje mieszkanie w stanie należytym, zapewniając czystość i porządek. Niszczenie mienia wspólnego lub nadmierne zanieczyszczanie przestrzeni może prowadzić do konsekwencji.
 3. Obowiązek Przestrzegania Regulaminu:
  Spółdzielnia często posiada regulamin, który określa zasady korzystania z budynku oraz zachowania lokatorów. Przestrzeganie tych zasad jest obowiązkiem wynajmującego.
 4. Obowiązek Zgłaszania Awarii:
  W przypadku awarii lub uszkodzeń w lokalu lub instalacjach wspólnych, jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować spółdzielnię w celu podjęcia niezbędnych działań naprawczych.

Wynajmowanie mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej to krok w stronę komfortowego i funkcjonalnego miejsca zamieszkania. Zrozumienie swoich praw i obowiązków jest kluczowe dla utrzymania harmonijnych relacji z spółdzielnią i innymi mieszkańcami. Przestrzeganie obowiązków oraz poszanowanie zasad regulaminu przyczyniają się do spokoju i zadowolenia w życiu wspólnoty mieszkaniowej. Przed podjęciem decyzji o wynajęciu mieszkania, warto szczegółowo przeanalizować umowę najmu oraz regulamin, aby zapewnić sobie komfortowe i bezproblemowe mieszkanie w spółdzielni.

mieszkanie ze spółdzielni wynajem

Porady i wskazówki dla osób planujących wynająć mieszkanie od spółdzielni

Porady i Wskazówki dla Osób Planujących Wynająć Mieszkanie od Spółdzielni
Wynajmowanie mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej to krok, który wymaga gruntownego zaplanowania i świadomego podejścia. W celu zapewnienia sprawnego procesu wynajmu i uniknięcia nieporozumień, warto poznać kilka istotnych aspektów oraz zastosować odpowiednie strategie.

1. Rozpocznij od Dokładnej Analizy oferty Spółdzielni:
Przy wyborze mieszkania od spółdzielni, ważne jest dokładne zrozumienie warunków oferty. Skup się na powierzchni, rozmieszczeniu pomieszczeń oraz dostępności udogodnień. Przeanalizuj także koszty czynszu, opłat za media i ewentualne dodatkowe opłaty związane z użytkowaniem nieruchomości.

2. Zapoznaj się z Regulaminem Spółdzielni:
Każda spółdzielnia posiada regulamin, który określa zasady użytkowania i wynajmu mieszkań. Przeczytaj go uważnie, aby mieć pełny obraz obowiązków i praw, zarówno jako wynajmujący, jak i najemca.

3. Sprawdź Warunki Umowy Wynajmu:
Umowa wynajmu to kluczowy dokument regulujący zobowiązania stron. Upewnij się, że umowa jest jasna i precyzyjna. Zwróć uwagę na okres trwania umowy, zasady wypowiedzenia, prawa i obowiązki stron oraz ewentualne postanowienia dotyczące remontów czy zwierząt domowych.

4. Zbierz Niezbędne Dokumenty:
Spółdzielnia może wymagać określonych dokumentów od kandydatów do wynajmu. Zazwyczaj obejmuje to wypisy z Krajowego Rejestru Dłużników, zaświadczenia o dochodach czy referencje poprzednich wynajmujących.

5. Ustal Budżet i Pamiętaj o Opłatach Początkowych:
Oprócz czynszu, zazwyczaj konieczne jest wniesienie kaucji oraz ewentualnych opłat administracyjnych. Skalkuluj wszystkie koszty, aby mieć pełny obraz wydatków związanych z wynajmem.

6. Zadaj Właściwe Pytania:
W trakcie rozmów z przedstawicielami spółdzielni, nie krępuj się zadawać pytań dotyczących wszelkich aspektów wynajmu. Wyjaśnij wątpliwości związane z opłatami, obowiązkami naprawczymi, regulaminem wspólnoty oraz ewentualnymi planami remontowymi.

7. Sprawdź Historię Nieruchomości:
Warto dowiedzieć się o historii technicznej nieruchomości. Poproś o informacje dotyczące przeprowadzonych remontów, modernizacji oraz ewentualnych problemów strukturalnych. To pomoże uniknąć przykrych niespodzianek po przeprowadzce.

8. Skontaktuj się z Obecnymi Najemcami:
Porozmawiaj z obecnymi lub byłymi najemcami mieszkań w spółdzielni. To cenne źródło informacji na temat codziennego funkcjonowania, zarządzania budynkiem oraz ewentualnych problemów, na które warto być przygotowanym.

Podsumowując, wynajmowanie mieszkania od spółdzielni to proces wymagający staranności i wszechstronnej wiedzy. Przygotowanie się poprzez analizę warunków, dokumentów oraz zdobycie wiedzy na temat historii nieruchomości pomoże zminimalizować ryzyko oraz stworzyć solidne fundamenty dla udanego wynajmu. Pamiętaj, że każdy krok powinien być dokładnie przemyślany, a ewentualne wątpliwości należy wyjaśnić przed podpisaniem umowy.

Redakcja

Polecane:

Cleanser do twarzy – jaki powinien mieć skład?

Cleanser do twarzy – jaki powinien mieć skład?

Jak zachować się w klubie sportów walki? Te rzeczy musisz wiedzieć!

Jak zachować się w klubie sportów walki? Te rzeczy musisz wiedzieć!

Torebka biała – na co dzień czy od święta?

Torebka biała – na co dzień czy od święta?

Antyoksydanty: Naturalne produkty dla długowieczności i młodości Super CoQ19 Plus i Mega qProtect

Antyoksydanty: Naturalne produkty dla długowieczności i młodości Super CoQ19 Plus i Mega qProtect