Obowiązek zgłoszenia zwierząt egzotycznych

Obowiązek zgłoszenia zwierząt egzotycznych

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Nie wszystkie zwierzęta możemy bez żadnych dodatkowych formalności trzymać w naszych domach.

W przypadku części z nich, jak np. psy ras uznawanych za agresywne potrzebujemy w tym celu nawet specjalnego zezwolenia. Natomiast w wielu przypadkach fakt posiadania przez nas chociażby zwierząt egzotycznych podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Obowiązek rejestracji zwierząt egzotycznych – przepisy

Obowiązek zgłoszenia posiadania egzotycznych zwierząt ma swoje źródło w przepisach ustawy o ochronie przyrody. Konkretnie wynika to z jej artykułu 64, który z kolei jest bezpośrednio powiązany z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Gatunki zwierząt, których posiadanie mamy obowiązek zgłosić zostały zwarte w załącznikach A i B Rozporządzenia. Taki obowiązek dotyczy oczywiście nie tylko posiadaczy takich zwierząt, ale i ich hodowców. Zgodnie z ustawą tylko niektóre podmioty są z niego zwolnione. Dotyczy to ogrodów zoologicznych, podmiotów, które zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy zajmują się handlem tego typu zwierzętami (te podmioty obowiązują bardziej szczegółowe przepisy), a także miejsca, w którym zwierzęta te przebywają tymczasowo, ponieważ są tam leczone i rehabilitowane.

Sam obowiązek powstaje już w momencie, w którym wejdziemy w posiadanie zwierzęcia z gatunku, które zostały wymienione w załącznikach. Obejmuje to nabycie zwierzęcia, przywiezienie go z zagranicy oraz jakiekolwiek inne okoliczności, w których w legalny sposób staliśmy się jego właścicielami. Od tego momentu musimy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Składając taki wniosek powinniśmy wnieść również opłatę skarbową (obecnie wynosi ona 26 zł), natomiast w przypadku dołączania obcojęzycznych dokumentów powinniśmy również zadbać o sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego ich tłumaczenie.

Nie koniec jednak na tym, ponieważ mamy również obowiązek aktualizacji wszelkich danych, np. w przypadku przeprowadzki. Dotyczy to również: sprzedaży zwierzęcia, jego wywozu za granicę, śmierci zwierzęcia a także jego utraty w jakikolwiek inny sposób. O tym wszystkim również mamy obowiązek powiadomić urząd prowadzący rejestr. O tym zaś jak ważne jest wypełnienie tych obowiązków najlepiej świadczy fakt, że w przypadku ich niedopełnienia grozi nam kara grzywny lub nawet aresztu.

Regulacje dotyczące rejestru zwierząt

Rejestr, wymienionych w załącznikach do wspomnianego Rozporządzenia, zwierząt musi być prowadzony przez starostę. Powinny w nim znajdować się określone informacje. Przede wszystkim są to daty dokonania wpisu, dokonania wszelkich zmian, jak i wykreślenia z rejestru. Zawiera on również dane osobowe oraz informacje o adresie osoby prowadzącej hodowlę lub posiadacza zwierzęcia. Kolejne elementy rejestru dotyczą już samych zwierząt, tj.:

  • liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych;

  • nazwy gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

  • daty i miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;

  • daty wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;

  • płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;

  • opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;

  • cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia.

W rejestrze muszą również zostać podane numery i daty wydania zezwolenia na import zwierzęcia bądź też zezwolenia na jego schwytanie w środowisku naturalnym, ewentualnie dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli a także każdego innego dokumentu poświadczającego, że w posiadanie danego zwierzęcia weszliśmy w sposób legalny. Wszelkie tego typu dokumenty są niezbędne, abyśmy mogli zgodnie z prawem dokonać rejestracji.

Tekst: Herbert Gnaś

Redakcja

Polecane:

Cleanser do twarzy – jaki powinien mieć skład?

Cleanser do twarzy – jaki powinien mieć skład?

Jak zachować się w klubie sportów walki? Te rzeczy musisz wiedzieć!

Jak zachować się w klubie sportów walki? Te rzeczy musisz wiedzieć!

Torebka biała – na co dzień czy od święta?

Torebka biała – na co dzień czy od święta?

Antyoksydanty: Naturalne produkty dla długowieczności i młodości Super CoQ19 Plus i Mega qProtect

Antyoksydanty: Naturalne produkty dla długowieczności i młodości Super CoQ19 Plus i Mega qProtect