Umowa zlecenie z własnym pracownikiem w 2023 roku

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem w 2023 roku

W 2023 roku działy kadr i płac stają przed nowymi wyzwaniami związanymi z umową zlecenie z własnym pracownikiem. Dynamiczne zmiany w przepisach oraz ewolucja rynku pracy wpływają na procesy rekrutacyjne i zarządzanie personelem. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty, z jakimi muszą zmierzyć się działy kadr, przedstawimy konkretne zmiany w prawie, zaznaczymy znaczenie szkoleń dla tych działów, oraz pokażemy, jak szkolenia kadry i płace mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.

Problem z umową zlecenie

Umowa zlecenie to często wybierana forma zatrudnienia, zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. W przypadku umowy zlecenie, pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zleceniodawcy. Warto jednak zwrócić uwagę, że umowa zlecenie nie gwarantuje pracownikowi praw wynikających z Kodeksu pracy. 

Pracownik, który zawiera umowę zlecenie, korzysta wyłącznie z praw wynikających z treści tej umowy. Umowa zlecenie zazwyczaj jest sporządzana na piśmie i podpisywana zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. W przypadku tej umowy, praca wykonywana jest w dowolnym miejscu i czasie, co daje obu stronom dużą elastyczność.

Nowe warunki umowy zlecenie w 2023 roku

Od 1 lipca 2023 roku wprowadzono zmiany dotyczące minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zlecenie. Minimalna stawka wynosi teraz 23,50 zł za godzinę pracy. To istotne dla wielu pracowników, a także pracodawców, którzy muszą dostosować się do tych nowych warunków.

Co więcej, zgodnie z zapowiedziami rządu, od 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców) wyniesie 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł. Te zmiany wymagają starannego planowania budżetów i zasobów ludzkich w firmach.

Pracodawcy zatrudniający pracowników na umowach zlecenie mają obowiązek ewidencjonowania czasu pracy tych pracowników w sposób umożliwiający weryfikację w przypadku kontroli.

Dlaczego działy kadr i płac powinny inwestować w szkolenia?

Wprowadzenie zmian w umowach zlecenia, monitorowanie stawek godzinowych, a także obowiązki związane z rejestrowaniem czasu pracy pracowników, wymagają od działów kadr i płac znajomości najnowszych przepisów. Dlatego warto inwestować w szkolenia kadry i płace, ponieważ dbałość o przestrzeganie przepisów nie tylko pozwala uniknąć kary, ale także buduje zaufanie i dobre relacje z pracownikami.

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń oferowanych przez Centrum Verte

W kontekście RODO i ochrony danych osobowych, a także zmian w umowach zlecenia, warto inwestować w odpowiednie szkolenia. Wiedza i umiejętności pracowników działów kadr i płac są kluczowe dla skutecznego zarządzania danymi osobowymi oraz przestrzegania przepisów.

Centrum Verte oferuje specjalistyczne szkolenia, które pomogą pracownikom działów kadr i płac zrozumieć nowe przepisy i skutecznie zarządzać procesem rekrutacji oraz rozliczeń płacowych. Szkolenia te są dostosowane do najnowszych regulacji prawnych i pomogą Twojej firmie uniknąć problemów prawnych związanych z umowami zlecenia.

Podsumowanie

Umowa zlecenie jest nadal popularną formą zatrudnienia w 2023 roku, ale wprowadzone zmiany w przepisach sprawiają, że działom kadr i płac przychodzi się mierzyć z nowymi wyzwaniami. Dbałość o przestrzeganie przepisów, monitorowanie stawek godzinowych i minimalnych, a także ochrona danych osobowych pracowników to kluczowe aspekty pracy tych działów. Inwestowanie w szkolenia jest niezbędne, aby efektywnie zarządzać danymi osobowymi i przyczynić się do budowania zaufania zarówno pracowników, jak i klientów. Zachęcamy do korzystania z oferty szkoleń oferowanych przez Centrum Verte, które pomogą Twojej firmie dostosować się do nowych wyzwań rynku pracy.

Redakcja

Polecane:

Unikalne szaty na specjalne zamówienie – szatyliturgiczne.pl

Unikalne szaty na specjalne zamówienie – szatyliturgiczne.pl

Skuteczna promocja marki: Odkryj siłę koszulek reklamowych

Skuteczna promocja marki: Odkryj siłę koszulek reklamowych

Zalety dedykowanych stron internetowych w porównaniu z gotowymi szablonami

Zalety dedykowanych stron internetowych w porównaniu z gotowymi szablonami

ZłomujMnie.pl skup aut w Nadarzynie – Twój partner w recyklingu samochodów

ZłomujMnie.pl skup aut w Nadarzynie – Twój partner w recyklingu samochodów