Poznaj rodzaje akcji, biorąc pod uwagę uprawnienia akcjonariuszy

Poznaj rodzaje akcji, biorąc pod uwagę uprawnienia akcjonariuszy

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem i nie są poradą inwestycyjną. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Niewątpliwie jest naprawdę sporo możliwości inwestowania. Jednak każda z nich wiąże się z dużym ryzykiem. Już na początku należy zdawać sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego jak pewne inwestycje. Wiele osób wybiera akcje, które jednak dedykowane są doświadczonym inwestorom. Dziś przedstawimy Wam rodzaje akcji, przy czym weźmiemy pod uwagę uprawnienia akcjonariuszy.

Czym są akcje?

Zacznijmy może od tego, czym są akcje. Jest to rodzaj papierów wartościowych. Posiadaczy określa się mianem akcjonariuszy. Wraz z zakupem akcji stają się oni współwłaścicielami części majątku danej spółki akcyjnej. Oczywiście ich udział zależy od tego jaką ilość papierów wartościowych się posiada. Akcjami można handlować, a więc kupować i sprzedawać je na publicznym rynku kapitałowym. Poprzez taki rynek rozumie się rynek dostępny dla indywidualnych inwestorów. Pierwszym podziałem jaki należy znać jest podział na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Papiery wartościowe, które są uprzywilejowane dają akcjonariuszom dodatkowe uprawnienia. Może to być zwiększenie liczby głosów, które przypada na jedną akcję, ale też prawo do dywidendy.

Podział akcji, biorąc pod uwagę uprawnienia akcjonariuszy

Biorąc pod uwagę uprawnienia akcjonariuszy możemy wyróżnić:

  • akcje zwykłe – ich posiadacze mają takie same prawa. Może być to uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, prawo do podziału majątku spółki w razie jej likwidacji, ale też prawo głosu. Takie akcje reprezentują ułamkową własność kapitału akcyjnego. Mogą być też przedmiotem obrotu na giełdzie.
  • akcje uprzywilejowane – są to papiery wartościowe, które nie są przedmiotem obrotu na giełdzie, ale za to posiadacze mogą korzystać z dodatkowych przywilejów. Mogą mieć np. pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy czy też większe znaczenie głosu podczas walnego zgromadzenia. Wbrew pozorom takie akcje online można sprzedać, przy czym stają się one wtedy akcjami zwykłymi i tracą uprzywilejowanie.

Zakup akcji nie jest trudny. Bez problemu można to zrobić na giełdzie papierów wartościowych, przy czym na początku należy założyć rachunek inwestycyjny. Trzeba to zrobić w licencjonowanym przez komisję nadzoru finansowego domu maklerskim. Dzięki posiadaniu rachunku można dokonywać transakcji zarówno kupna, jak i sprzedaży, ale nie tylko akcji, lecz także innych instrumentów finansowych. Trzeba jeszcze wiedzieć, że każda akcja giełdowa ma swoją wartość nominalną. Jest ona obliczana poprzez podzielenie kapitału zakładowego spółki przez liczbę wyemitowanych akcji. Minimalna wartość ceny nominalnej nie może być mniejsza niż 1 grosz. Z kolei cena sprzedaży akcji na rynku pierwotnym jest ceną emisyjną, a ona nie może być niższa od wartości nominalnej akcji.

Czy inwestowanie w akcje jest ryzykowne?

Inwestowanie w akcje powszechnie uważa się za bardzo ryzykowne. Wymaga wiedzy, a także doświadczenia, co i tak nie gwarantuje sukcesu. Jednocześnie każdy inwestor powinien obrać najlepszą dla siebie strategię. Musi też pamiętać, że ryzyko posiadania akcji zależy od spółki, która wyemitowała je na rynku. Możemy tutaj wyróżnić ryzyko systemowe. Jest ono ściśle związane z sytuacją geopolityczną. Może też dojść do recesji, która spowoduje kryzys, co przełoży się na cenę akcji. Kolejnym rodzajem jest ryzyko specyficzne. Jest ono ściśle związane z daną spółką i zależy od trafności decyzji, które podejmowane są na walnym zgromadzeniu. Ryzyko najczęściej wzrasta wtedy, gdy firma wprowadza nowy produkt bądź gdy jest w złej kondycji finansowej.

Redakcja

Polecane:

Leasing z niskim kosztem finansowania. Gdzie go szukać?

Leasing z niskim kosztem finansowania. Gdzie go szukać?

Różnorodne Oblicza Faktoringu: Poznaj Rodzaje i Ich Zalety

Różnorodne Oblicza Faktoringu: Poznaj Rodzaje i Ich Zalety

Przedterminowy wykup obligacji: Skutki, procedura i korzyści

Przedterminowy wykup obligacji: Skutki, procedura i korzyści

Jaka jest najdroższa waluta? Odkryj ranking 6 najcenniejszych walut na świecie

Jaka jest najdroższa waluta? Odkryj ranking 6 najcenniejszych walut na świecie