Samowolne wycinka samosiejek drzew i krzewów na działce prywatnej

Samowolne wycinka samosiejek drzew i krzewów na działce prywatnej

Wycinka samosiejek to niekiedy konieczność, by na działce poczynić zaplanowane inwestycje. Zagospodarowanie terenu w tej kwestii jest jednak regulowane odpowiednimi przepisami, które należy znać, by nie narazić się na konsekwencje prawne. Sprawdź więc aktualny stan przepisów i dowiedz się, kiedy formalne zezwolenie na wycinkę samosiejek jest konieczne i czy można wyciąć drzewa na działce bez zbędnych formalności?

Ile kosztuje wycinka drzewa na działce?

Wiele osób uważa, że wprowadzenie zmian na własnej działce, zarówno rolnej, jak i budowlanej, jest dozwolone, niezależnie od ich wielkości. Nic bardziej mylnego. Wycinka drzew i krzewów jest bowiem obwarowana przepisami prawnymi, za złamanie których grożą srogie kary finansowe. Co ważne, jeśli chodzi o usuwanie drzew samosiejek, opłatę ponosi osoba, do której należy działka. Jeśli chce ona wyciąć samosiejki drzew, wysokość opłaty oblicza się poprzez pomnożenie obwodu pnia drzewa przez stawkę opłaty. Drzewo mierzy się wówczas na wysokości 130 cm od podłoża. Usuwanie samosiejek jeśli chodzi o krzewy wygląda nieco inaczej. Tutaj mierzy się przede wszystkim liczbę metrów kwadratowych powierzchni, na której rośliny się znajdują. Uzyskaną w ten sposób wartość mnoży się następnie przez stawkę opłaty. W przypadku krzewów wynosi ona 200 zł, zaś w przypadku drzew wszystko zależy od gatunku, jaki ma zostać wycięty. Przepisy prawne mówią jednak jasno, że kwota ta nie może przekraczać  500 zł. Co ważne, opłatę taką należy uiścić w ciągu 2 tygodni od momentu, w którym otrzymamy odpowiednie zezwolenie.

Jakich drzew nie wolno wycinać

Wycinanie drzew na działce rolnej

Wycinka samosiejek na gruncie rolnym uregulowana jest poprzez ustawę z dnia 17 czerwca 2017 r. To nowelizacja ustawy z 16 kwietnia 2004 r. Zgodnie z nią jeśli drzewa lub krzewy będą usuwane po to, by przywrócić nieużytkowane grunty do użytkowania rolniczego, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia nie będzie konieczne. Prawo zastrzega jednak, że przepis ten dotyczy wyłącznie gruntów rolnych. Nie odnosi się natomiast do nieużytków rolnych. W praktyce wycinka drzew bez pozwolenia nie dotyczy gruntów rolnych nieużytkowych oraz drzew i krzewów, które rosną na leśnych gruntach, określanych mianem gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. W tej kwestii warto wyjaśnić jeszcze, że nieużytki to grunty rolne, bez cech użytków rolnych. Z kolei do użytków rolnych zalicza się grunty orne, łąki trwałe, sady, grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe czy grunty zadrzewione na użytkach rolnych.

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia

Wycinka drzew na działce budowlanej

Zarówno wycinanie drzew na działce rolnej, jak i wycinka drzew na działce budowlanej wymaga odpowiednich czynności o charakterze formalnym. Ustawa z 2004 r. przewiduje jednak pewne odstępstwa, które zostały dość dokładnie wyszczególnione w jej treści. Przede wszystkim bierze się wówczas pod uwagę charakter podejmowanych działań oraz ich cel. Wycinka drzew samosiejek bez zezwolenia jest możliwa tylko wówczas, gdy nie ma ona związku z chęcią prowadzenia działalności gospodarczej, a działka należy do osoby fizycznej.

Jeśli chodzi o samosiejki wycinka musi na ogół opierać się o zgodę, uzyskaną w odpowiednim urzędzie. Zgody takie wydaje wójt gminy lub też burmistrz czy prezydent miasta. Wniosek taki wymaga nie tylko dokonania odpowiednich pomiarów, ale również i uzasadnienia słuszności podejmowanych działań. W przypadku działki budowlanej będzie to z pewnością konieczność usunięcia drzew czy krzewów tak, by móc zaplanować inwestycję budowlaną na terenie posiadanej nieruchomości. Nie bez znaczenia pozostaje również czas, do kiedy można ścinać drzewa. Zezwolenie staje się ważne po 14 dniach od jego wystawienia, a traci ono ważność po 6 miesiącach od oględzin. W tym czasie musimy podjąć odpowiednie działania. Warto również wziąć pod uwagę długość trwania okresu lęgowego u ptaków. Bezpieczna dla nich wycinka drzew może mieć miejsce od 16 października do końca lutego następnego roku.

Wycinanie drzew na działce rolnej

Wycinka drzew bez zezwolenia

Kiedy można ścinać drzewa bez pozwolenia? Wszystko zależy od ich średnicy, mierzonej 5 cm nad ziemią. W przypadku topoli, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego i wierzby, średnica drzewa do wcięcia bez zezwolenia powinna być mniejsza, niż 80 cm. Jeśli chodzi o robinię akacjową, platan klonolistny i kasztanowiec, średnica drzewa do wycięcia bez zezwolenia wynosi 65 cm. Wycinka brzozy bez zezwolenia może nastąpić, gdy obwód ten jest mniejszy, niż 50 cm. Zasada ta dotyczy również innych drzew, które nie zostały wymienione w ustawie.

wycinka drzewa na działce

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia 2022?

W 2022 r. bez pozwolenia można wycinać drzewa i krzewy owocowe, krzewy ozdobne (poza tymi, które umieszczone są w pasie drogowym publicznej drogi), drzewa i krzewy z gatunków obcych lub też znajdujące się na plantacjach i w lasach czy też takie, które znajdują się na terenie parku narodowego i rezerwatu, który nie został objęty ochroną krajobrazową. Bez pozwolenia można również wyciąć drzewa i krzewy złamane lub też takie, które rosną na terenie ogrodów zoologicznych albo botanicznych.

Kiedy nie trzeba zgłaszać wycinki drzew?

Zasady wycinki drzew mówią jasno, że bez pozwolenia mogą być usuwane drzewa o obwodzie pnia nie przekraczającego 50 cm, 65 cm lub 80 cm (w zależności od gatunku), przy czym wysokość ta powinna być mierzona 5 cm nad ziemią. Bez zezwolenia można również wyciąć krzewy, rosnące w skupisku, którego powierzchnia nie przekracza 25 m².

Jakich drzew nie wolno wycinać?

Wycinka samosiejek bez pozwolenia zależy od obwodu pnia, który powinien zostać zmierzony 5 cm nad podłożem. Nie będzie można ściąć topoli, klonu srebrzystego i klonu jesionolistnego oraz wierzby, gdy obwód będzie przekraczał 80 cm. Bez zezwolenia nie wolno również ścinać kasztanowca zwyczajnego, palatanu klonolistnego i robinii akacjowej o obwodzie powyżej 65 cm oraz pozostałych drzew, jeśli ich obwód przekracza 50 cm.

Jak wygląda wycięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu?

 Usunięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu również wymaga uzyskania adekwatnego zezwolenia, co reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Redakcja

Polecane:

Jak dbać o drewniane drzwi zewnętrzne?

Jak dbać o drewniane drzwi zewnętrzne?

Ciemne kuchnie – czym powinny się charakteryzować tego typu wnętrza?

Ciemne kuchnie – czym powinny się charakteryzować tego typu wnętrza?

Beton w architekturze: Elegancja i solidność balustrad betonowych

Beton w architekturze: Elegancja i solidność balustrad betonowych

Jak korzystać z klimatyzacji, aby była najbardziej efektywna

Jak korzystać z klimatyzacji, aby była najbardziej efektywna

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + trzy =